Po warsztatach...
 
Zdjęcia z warsztatów

Ważne daty
 
31 grudnia 2008
Termin nadsyłania zgłoszeń
05 stycznia 2009
Pełna lista uczestników
oraz ostateczny program
23 stycznia 2009
Warsztaty KlimSat2009!
  
Organizatorzy
Uniwersytet JagiellońskiUniwersytet SląskiFundacja im. Anny Pasek

 
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład GIS, Kartografii
i Teledetekcji

Fundacja im. Anny Pasek
www.annapasek.org
 
 
Kolejne edycje
 

 

Niniejsza strona ma wyłacznie charakter archiwalny.
Informacje o aktualnych warsztatch znajdziesz pod adresem:
http://klimsat.teledetekcja.pl/


Jednym z pierwszych składników atmosfery obserwowanym z kosmicznej perspektywy były chmury. Analiza zachmurzenia, opierająca się początkowo na wizualnej ocenie obrazów telewizyjnych, współcześnie przebiega w sposób automatyczny, dzięki zastosowaniu wyrafinowanych algorytmów, stosowanych dla obserwacji wielospektralnych zakresu widzialnego, bliskiej i termalnej podczerwieni. Spośród istniejących platform satelitarnych, za najbardziej zaawansowaną w telelekcji chmur uchodzi Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), zainstalowany na dwóch satelitach badawczych Terra i Aqua.

Pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej "KlimSat2009" (Kraków, 23 stycznia 2009) miały na celu przybliżenie społeczności klimatologów system satelitów dostarczających danych klimatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sensora MODIS. W części praktycznej warsztatów, uczestnicy poznali metodamy wizualizacji i analizy danych MODIS, w tym metody tworzenia wysokorozdzielczych map zachmurzenia dla dowolnego obszaru Ziemi.


Program warsztatów (piatek, 23 stycznia 2009)
 
 8.30 -  9.00
Rejestracja uczestników
 9.00 -  9.15
Otwarcie warsztatów
Sesja 1, referaty:
 9.15 - 12.15
Rola obserwacji satelitarnej w badaniach globalnych zmian środowiska Ziemi;
Stan obecny i przyszłość globalnego systemu satelitów meteorologicznych;
Klimatologia satelitarna w Polsce i na świecie - stan badań i perspektywy rozwoju;
Spektroradiometr MODIS - sensor i dane atmosferyczne.
Sesja 2, warsztaty:
13.00 - 15.00
HYDRA - narzędzie do analiz atmosfery i powierzchni Ziemi. Zapoznanie z oprogramowaniem (120 min)
15.15 - 18.15
Maska chmur MODIS - procedury przetwarzania danych (180 min)
18.15 - 18.30
Dyskusja końcowa, podsumowanie i zakończenie warsztatów