Po warsztatach...
 
Zdjęcia z warsztatów
 
Organizatorzy
Uniwersytet JagiellońskiUniwersytet SląskiFundacja im. Anny Pasek

 
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład GIS, Kartografii
i Teledetekcji

Fundacja im. Anny Pasek
www.annapasek.org
 
 
Kolejne edycje
 

 

 

 

KlimSat2009 - zdjęcia z warsztatów

 

Część referatowa
(fot. Andrzej Kotarba i Artur Widawski)

 

Część warsztatowa
(fot. Andrzej Kotarba)

powrót do strony głównej |  powrót do początku strony