Ważne daty
 
29 kwietnia 2011
Termin nadsyłania zgłoszeń
 
5 maja 2011
Pełna lista uczestników
oraz ostateczny program
 
3-4 czerwca 2011
Warsztaty KlimSat2011!
 
Pierwszy komunikat
 
Zaproszenie
PDF, 0.3 MB

Formularz zgłoszenia
PDF, 0.1 MB

Formularz zgłoszenia
DOC, 0.1 MB
 
 
Organizatorzy
CBK PAN

 
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zespół Obserwacji Ziemi 
 

Fundacja im. Anny Pasek
www.annapasek.org
 
Poprzednie edycje
 


  

     Szanowni klimatolodzy,

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte minionego wieku były czasem, gdy satelitarne obserwacje ziemskiej atmosfery zaczęły stopniowo przechodzić z fazy eksperymentalnej w etap służby operacyjnej i rutynowego monitoringu Ziemi. Współcześnie dane klimatyczne, pochodzące z obserwacji orbitalnych, są równorzędnymi w stosunku do danych zbieranych w sposób tradycyjny - z powierzchni planety. W odróżnieniu od pomiarów naziemnych, obserwacje satelitarne pozwalają w łatwy sposób obserwować zjawiska atmosferyczne w sposób ciągły w przestrzeni, tak w skali regionalnej, jak i globalnej, co czyni je bezcennymi w badaniach klimatu.

Jednym z elementów środowiska, od dekad monitorowanym z orbity, jest pokrywa śnieżna. Odgrywa ona ważną rolę w bilansie promieniowania, zwiększając albedo powierzchni, a tym samym redukując ilość energii zatrzymywanej przez ląd i atmosferę. Jednocześnie - z hydrologicznego punktu widzenia - pokrywa śnieżna jest formą retencji wody, uwalnianej do środowiska z chwilą odwilży lub nadejściem wiosny. Co i jak o pokrywie śnieżnej mogą nam powiedzieć sensory satelitarne?

Uczestnicy Drugich Ogólnopolskich Warsztatów Klimatologii Satelitarnej "KlimSat2011" (Kraków, 3-4 czerwca 2011) poznają główne techniki obserwacji pokrywy śnieżnej (detekcji śniegu, wyznaczania zasięgu pokrywy śnieżnej, wyznaczania wodnego równoważnika śniegu), a poprzez ćwiczenia praktyczne nauczą się skąd i jak uzyskiwać dane satelitarne (za darmo), jak wstępnie je opracowywać i przygotować do analizy merytorycznej. Uczestnik będzie umiał samodzielnie tworzyć mapy i wykresy zmienności pokrywy śnieżnej, chociażby takie, jak te: http://gmes.cbk.waw.pl/snieg/. W warsztatach wykorzystane zostaną dane misji i projektów: MODIS, SEVIRI, IMS, AMSR-E, SSM/I. Jeśli nazwy te wydają się być enigmatyczne, przestaną być po Warsztatach.

Gorąco zachęcamy do udziału w Warsztatach pracowników naukowych, doktorantów, studentów dowolnego stopnia studiów - jednym słowem każdego, kogo interesuje współczesny warsztat klimatologa.

     Organizatorzy


Program warsztatów

Warsztaty obejmą zagadnienia z zakresu teledetekcji śniegu - zasięgu pokrywy śnieżnej oraz wodnego równoważnika śniegu. Szczegółowy program warsztatów już wkrótce.


Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 kwietnia 2011. Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona w pierwszych dniach maja, o czym wszystkie osoby zostną poinformowane mailowo.

Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie PDF lub MS DOC. Wypełnione formularze należy przesyłać mailem pod adres: akotarba@cbk.waw.pl lub faksem na numer: 22 8403131.


Koszty uczestnictwa

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają i nie finansują jednak ani dojazdu, ani noclegów dla uczestników. Zapewniają natomiast obiad w pierwszym dniu warsztatów oraz spotkanie integracyjne.


Miejsce warsztatów

     III Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.kampus.uj.edu.pl)
     Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
     ul. Gronostajowa 7, Kraków
     50.026251 st. N, 19.902281 st. E
 


Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt: Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
  e-mail: akotarba@cbk.waw.pl,   tel.: 22 4966399,  fax.: 22 8403131